Nguyễn Đăng Tiến

Nguyễn Đăng Tiến

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Đăng Tiến
  • Tên Ingame: 2ExMitLaren
  • Vị trí chiến đấu: Sống ảo
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0339998621
  • Email: nguyendangtien27122002@gmail.com
  • Ngày sinh: 27-12-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác
05-05-2021 Eagle Esports PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 2.000.000 VNĐ MVP PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIETNAM FINALS
05-05-2021 Eagle Esports PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 3.000.000 VNĐ 3 x MVP Super Weekend Day

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống