Nguyễn Văn Huy

Nguyễn Văn Huy

Hồ sơ tuyển thủ

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống