Trần Công Anh Quân

Trần Công Anh Quân

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Trần Công Anh Quân
  • Tên Ingame: LGxSpartacus
  • Vị trí chiến đấu: Suport
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0932575877
  • Email: microwave_4545@yahoo.com
  • Ngày sinh: 14-10-1990
  • Fanpage: https://www.facebook.com/

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống