Phạm Chiêu Phát

Phạm Chiêu Phát

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Phạm Chiêu Phát
  • Tên Ingame: 1830xNganSiĐa
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0336042649
  • Email: mapu7437@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống