1415

1415

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 1415
  • Tên Ingame: 『Ốc』Nón
  • Vị trí chiến đấu: Y tá , tăng
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0348107572
  • Email: nhule1234507@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống