A Huy

A Huy

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: A Huy
  • Tên Ingame: KG-clear
  • Vị trí chiến đấu: tanker
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0853664450
  • Email: nhi.nhin.ngu.vl@gmail.com
  • Ngày sinh: 07-01-2021

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống