NgO qUanG chINh

NgO qUanG chINh

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: NgO qUanG chINh
  • Tên Ingame: TEwMinzyDoll
  • Vị trí chiến đấu: chửi bới
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0367990380
  • Email: chinhquangngo12@gmail.com
  • Ngày sinh: 27-02-2021
  • Fanpage: https://www.facebook.com/

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống