86 bình thuận

86 bình thuận

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 86 bình thuận
  • Tên Ingame: Thỏ
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0387262822
  • Email: cr7truonght1@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống