Nguyễn Xuân Thảo

Nguyễn Xuân Thảo

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Thảo
  • Tên Ingame: B2WyLuxuryJQK
  • Vị trí chiến đấu: /Cover/Tanker
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0337451633
  • Email: shmily5069@gmail.com
  • Ngày sinh: 11-07-2021

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống