Tô Hoài Phúc

Tô Hoài Phúc

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Tô Hoài Phúc
  • Tên Ingame: BXBadTrip
  • Vị trí chiến đấu: Phù hộ
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0939787545
  • Email: romeo1502bl@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống