Đào Ngọc Khang

Đào Ngọc Khang

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Đào Ngọc Khang
  • Tên Ingame: AKxMasgZ
  • Vị trí chiến đấu: Phù hộ
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0943881349
  • Email: daongockhangcf@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống