Nguyễn Đức Gia Huy

Nguyễn Đức Gia Huy

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Đức Gia Huy
  • Tên Ingame: BXLòiNè
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0764214260
  • Email: nguyenducgiahuy2802@gmail.com
  • Ngày sinh: 28-01-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống