1 Long

1 Long

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 1 Long
  • Tên Ingame: 『911』・LAW
  • Vị trí chiến đấu: cover
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0964347352
  • Email: nguyenlong1506206@email.com
  • Ngày sinh: 18-07-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống