Chu Trung Đức

Chu Trung Đức

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Chu Trung Đức
  • Tên Ingame: DXTDucc
  • Vị trí chiến đấu: Yêu cầu cập nhật
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0766225107
  • Email: trungduc8866y@gmail.com
  • Ngày sinh: 08-08-2001

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống