116H

116H

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 116H
  • Tên Ingame: Sibbdn
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0907097227
  • Email: xitrummvp200@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống