Nguyễn Hồng Phúc

Nguyễn Hồng Phúc

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Hồng Phúc
  • Tên Ingame: OPzzRoy
  • Vị trí chiến đấu: Cover/Sp
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0945652208
  • Email: zzroygamer@gmail.com
  • Ngày sinh: 22-08-1996

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống