Đỗ Xuân Chính

Đỗ Xuân Chính

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Đỗ Xuân Chính
  • Tên Ingame: EAPHuman
  • Vị trí chiến đấu: Looter
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0822196665
  • Email: hip.beo99@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống