Bùi Hoàng Sang

Bùi Hoàng Sang

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Bùi Hoàng Sang
  • Tên Ingame: 1830xLuvNhi
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0868472538
  • Email: buihoangsang538@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống