Nguyễn Xuân Toàn

Nguyễn Xuân Toàn

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Toàn
  • Tên Ingame: A彡ßiÑ
  • Vị trí chiến đấu:
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0368007333
  • Email: nguyenxuantoancaysau@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống