13/05/2003

13/05/2003

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 13/05/2003
  • Tên Ingame: ¤HẮCLONG¤
  • Vị trí chiến đấu: Người hàng đầu
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0778223200
  • Email: thanhbaotruong218@gmail.con
  • Ngày sinh: 13-05-2003

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống