Vũ Nguyên Dũng

Vũ Nguyên Dũng

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Vũ Nguyên Dũng
  • Tên Ingame: EAPxPiCiii
  • Vị trí chiến đấu: Captain
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0344509482
  • Email: vunguyendung99@gmail.com
  • Ngày sinh: 04-10-1999

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống