Nguyễn Duy Phú

Nguyễn Duy Phú

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Duy Phú
  • Tên Ingame: SuGarYNesi
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0328928567
  • Email: duyphun4@gmail.com
  • Ngày sinh: 01-01-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống