096 Thct

096 Thct

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 096 Thct
  • Tên Ingame: TVNXHCT
  • Vị trí chiến đấu: Tank
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0986490657
  • Email: thct257@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống