Trần Nguyễn Gia Bảo

Trần Nguyễn Gia Bảo

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Trần Nguyễn Gia Bảo
  • Tên Ingame: HRx33GChipzz
  • Vị trí chiến đấu: Tankcơ
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0909692345
  • Email: Chipngao12@email.com
  • Ngày sinh: 18-04-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống