Nguyễn Xuân Trọng

Nguyễn Xuân Trọng

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Xuân Trọng
  • Tên Ingame: 【PY】Shipper
  • Vị trí chiến đấu: Không
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0987114990
  • Email: xuantrong762002@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống