Ngô Đình Quang Anh

Ngô Đình Quang Anh

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Ngô Đình Quang Anh
  • Tên Ingame: VGMxChuaHorse
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0963653491
  • Email: maucamcz178@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác
05-05-2021 V GAMING PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 500.000 VNĐ MVP WeekDay
05-05-2021 V GAMING PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 500.000 VNĐ MVP WeekDay
05-05-2021 V GAMING PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 1.000.000 VNĐ MVP Super Weekend Day

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống