Nguyễn Khắc Việt Anh

Nguyễn Khắc Việt Anh

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Khắc Việt Anh
  • Tên Ingame: 1357丨VANK
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0971582904
  • Email: vank1310@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống