37 Nghệ An

37 Nghệ An

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 37 Nghệ An
  • Tên Ingame: CamLanSucLX
  • Vị trí chiến đấu: Súng Trường
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0348256286
  • Email: phantrunghieu20003@gmail.com
  • Ngày sinh: 20-02-2003

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống