Nguyễn Đình Quân

Nguyễn Đình Quân

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Đình Quân
  • Tên Ingame: LGxQuanTG
  • Vị trí chiến đấu: Tanker
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0362314967
  • Email: quanthong123123@gmail.com
  • Ngày sinh: 20-06-1997
  • Fanpage: https://www.facebook.com/

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống