Hoàng Đoàn Tùng Lâm

Hoàng Đoàn Tùng Lâm

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Hoàng Đoàn Tùng Lâm
  • Tên Ingame: EAPxVuila9
  • Vị trí chiến đấu: Phù hộ
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0988532055
  • Email: LanPhuong2kar@gmail.com
  • Ngày sinh: 16-10-2000
  • Fanpage: https://www.facebook.com/

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống