Trần Xuân Hương

Trần Xuân Hương

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Trần Xuân Hương
  • Tên Ingame: blnPou
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0928298894
  • Email: puucugiai2406@gmail.com
  • Ngày sinh: 24-06-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống