1775Trai

1775Trai

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 1775Trai
  • Tên Ingame: Traidep
  • Vị trí chiến đấu:
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0965918216
  • Email: caotai872003@gmail.com
  • Ngày sinh: 20-08-2005

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống