Nguyễn Gia Minh

Nguyễn Gia Minh

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Gia Minh
  • Tên Ingame: HEBIxZissN
  • Vị trí chiến đấu: Cover
  • Vai trò trong team: Chưa vào đội
  • Số điện thoại: 0382682730
  • Email: nguyengiaminh102@gmail.com
  • Ngày sinh: 10-02-2002

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống