Nguyễn Quang Trường

Nguyễn Quang Trường

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn Quang Trường
  • Tên Ingame: T・godKie
  • Vị trí chiến đấu: Rusher
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0799111880
  • Email: kiecute1@gmail.com
  • Ngày sinh: 27-10-2001

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống