1 Trần Thị Ngọc Liên

1 Trần Thị Ngọc Liên

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: 1 Trần Thị Ngọc Liên
  • Tên Ingame: 2020 | Liên
  • Vị trí chiến đấu: Sniper
  • Vai trò trong team: Đội trưởng
  • Số điện thoại: 0388396931
  • Email: ann385731@gmail.com

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống