Nguyễn anh thiện

Nguyễn anh thiện

Hồ sơ tuyển thủ

  • Họ và tên: Nguyễn anh thiện
  • Tên Ingame: LGxBLuE
  • Vị trí chiến đấu: Leader Scount
  • Vai trò trong team: Thành viên
  • Số điện thoại: 0357095565
  • Email: gamblue915@gmail.com
  • Ngày sinh: 18-07-1993

Thành tích

Thời gian Team Giải đấu Tiền thưởng Danh hiệu khác

Thông tin được cập nhật từ Esports Operators và hệ thống