WhySoSerious

WhySoSerious

Mã đội: 100
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 1.450

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Đặng Tấn Thọ

w2sxThor

 • Tên thật: Đặng Tấn Thọ
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Bích Hà

w2s | HàBabie

 • Tên thật: Bích Hà
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 24-02-2021

Thành viên cũ

Bùi Duy Hưng

VGMxTigerH

 • Tên thật: Bùi Duy Hưng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Phạm Thanh Tùng

w2sxBeToy

 • Tên thật: Phạm Thanh Tùng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 26-12-2020
Phan Duy Hưởng

BATSrom

 • Tên thật: Phan Duy Hưởng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Nguyễn Trí Kiên

w2s丨M͜͡ốc

 • Tên thật: Nguyễn Trí Kiên
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Nguyễn Anh Thiện

LAGzBLuE

 • Tên thật: Nguyễn Anh Thiện
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 04-10-2020
Lưu Đặng Phổ

XGamerSarah

 • Tên thật: Lưu Đặng Phổ
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Trần Văn Khải

w2sxKv

 • Tên thật: Trần Văn Khải
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 17-11-2020
Chu Trung Đức

Tduc

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Bùi Ngân Phiếu

w2sxPyn

 • Tên thật: Bùi Ngân Phiếu
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Phạm Thanh Tùng

w2sxBeToy

 • Tên thật: Phạm Thanh Tùng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 21-02-2021
Nông Việt Hoàng

Callme๖Hoang

 • Tên thật: Nông Việt Hoàng
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-02-2021