1000KG

1000KG

Mã đội: 1000KGX
 • Ngày thành lập: 12-06-2021
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Anh Quốc

1000KGxByz

 • Tên thật: Nguyễn Anh Quốc
 • Vị trí: Sniper Cover
 • Ngày tham gia: 12-06-2021
Nguyễn Trần Yến Tây

1000KGxBooLV

 • Tên thật: Nguyễn Trần Yến Tây
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 12-06-2021
Kim Lê Nhật Thành

1000KGxSUZ

 • Tên thật: Kim Lê Nhật Thành
 • Vị trí: sniper
 • Ngày tham gia: 20-06-2021
Nguyễn Văn Huy

1000KGxKewdy

 • Tên thật: Nguyễn Văn Huy
 • Vị trí: Snip
 • Ngày tham gia: 31-07-2021

Thành viên cũ

Võ Minh Thiện

KORs丨Đ2000

 • Tên thật: Võ Minh Thiện
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 25-09-2021