10XGaming

10XGaming

Mã đội: 10XG
  • Ngày thành lập: 09-08-2021
  • Khu vực: Trà Vinh
  • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Bùi Quang Hải

10xĐệÁnh

  • Tên thật: Bùi Quang Hải
  • Vị trí: Cover
  • Ngày tham gia: 09-08-2021