1102Family

1102Family

Mã đội: 1102
 • Ngày thành lập: 03-06-2021
 • Khu vực: Đắk Lắk
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Xuân Vân

1102Trốntrại

 • Tên thật: Nguyễn Xuân Vân
 • Vị trí: COVER
 • Ngày tham gia: 03-06-2021
Hứa Văn Tân

1102๛TrỐnNợ

 • Tên thật: Hứa Văn Tân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 25-06-2021
Pinabct

Nàng・Thơ鸳

 • Tên thật: Pinabct
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 25-06-2021