Eagle Esports

Eagle Esports

Mã đội: 2EX
 • Ngày thành lập: 13-11-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 2.630

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 3x WWCD SUPER WEEKEND DAY PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIETNAM 3.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 2x WWCD WEEK DAY PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIET NAM S3 1.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM WWCD PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIETNAM FINALS 2.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 2 PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIET NAM FINALS 150.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 4 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIET NAM S3 0 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 3 PMPL S3 Super Weekend Tuần 3 15.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 8 PMPL S3 Super Weekend Tuần 2 4.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 2 PMPL S3 Super Weekend Tuần 1 20.000.000 VNĐ

Thành viên hiện tại

Trần Phương Đạt

2ExDatKonnn

 • Tên thật: Trần Phương Đạt
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 12-01-2021
Nguyễn Khương Nam

2ExNamShinn

 • Tên thật: Nguyễn Khương Nam
 • Vị trí: Nhặt rác
 • Ngày tham gia: 08-01-2021
Phạm Hùng Thắng

2ExChopper

 • Tên thật: Phạm Hùng Thắng
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Nguyễn Đình Chiến

2ExParaJin

 • Tên thật: Nguyễn Đình Chiến
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 25-07-2021

Thành viên cũ

Trịnh Đức Nguyên

1MxNguyen2K

 • Tên thật: Trịnh Đức Nguyên
 • Vị trí: Ăn hại
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Đặng Hoàng Tiến

BXBensu

 • Tên thật: Đặng Hoàng Tiến
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Phan Thị Hoàng An

HRxbabyChey

 • Tên thật: Phan Thị Hoàng An
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 27-11-2020
Nguyễn Quang Trường

BXKie

 • Tên thật: Nguyễn Quang Trường
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 04-12-2020
Phạm Anh Khoa

1MxDarLy

 • Tên thật: Phạm Anh Khoa
 • Vị trí: Ăn hại
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Nguyễn Thanh Hoàng

HRxBerlin

 • Tên thật: Nguyễn Thanh Hoàng
 • Vị trí: InGameLeader
 • Ngày tham gia: 07-05-2021
Phạm Anh Khoa

1MxDarLy

 • Tên thật: Phạm Anh Khoa
 • Vị trí: Ăn hại
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Nguyễn Đình Chiến

2ExParaJin

 • Tên thật: Nguyễn Đình Chiến
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 10-06-2021
Nguyễn Thành Nhân

2ExPimayJ10

 • Tên thật: Nguyễn Thành Nhân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 06-06-2021
Nguyễn Thành Nhân

2ExPimayJ10

 • Tên thật: Nguyễn Thành Nhân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 24-07-2021
Phạm Đức Anh

2ExMino

 • Tên thật: Phạm Đức Anh
 • Vị trí: sniper
 • Ngày tham gia: 24-07-2021
Le Hoai Nam

VGMxPorschee

 • Tên thật: Le Hoai Nam
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 25-07-2021