8NINE SQUAD

8NINE SQUAD

Mã đội: 8NS
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Đà Nẵng
 • Điểm Vietnam Ranking: 550

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Ngô Lê Ngọc Hiển

8NsCapone

 • Tên thật: Ngô Lê Ngọc Hiển
 • Vị trí: Cover, Scout
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Phạm Văn Tuân

8NsBéSuyyLV

 • Tên thật: Phạm Văn Tuân
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Hồ Đăng Thành

8NsSilencE

 • Tên thật: Hồ Đăng Thành
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Trần Minh Đức

8NsWhiteCat

 • Tên thật: Trần Minh Đức
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-01-2021

Thành viên cũ

Ngô Lê Ngọc Hiển

8NsCapone

 • Tên thật: Ngô Lê Ngọc Hiển
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Văn Duy

8NINExDuss

 • Tên thật: Nguyễn Văn Duy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Nguyễn Nhật Cường

VNSmonX

 • Tên thật: Nguyễn Nhật Cường
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Trần Quốc Anh

8NINExTONYShar

 • Tên thật: Trần Quốc Anh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Nhật Cường

VNSmonX

 • Tên thật: Nguyễn Nhật Cường
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Trần Hoàng Chương

8NINExRiki

 • Tên thật: Trần Hoàng Chương
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Phạm Duy Tâm

8NINExOfficerT

 • Tên thật: Phạm Duy Tâm
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Ngô Lê Ngọc Hiển

8NsCapone

 • Tên thật: Ngô Lê Ngọc Hiển
 • Vị trí: Cover, Scout
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Văn Duy

8NINExDuss

 • Tên thật: Nguyễn Văn Duy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Trần Quốc Anh

8NINExTONYShar

 • Tên thật: Trần Quốc Anh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
Trần Duy Bảo

8NINExGAUU

 • Tên thật: Trần Duy Bảo
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Nguyễn Văn Duy

8NINExDuss

 • Tên thật: Nguyễn Văn Duy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Hồ Xuân Thương

8NINExTgonzo

 • Tên thật: Hồ Xuân Thương
 • Vị trí: Tự do
 • Ngày tham gia: 04-01-2021