『KATM』

『KATM』

Mã đội: ATM
  • Ngày thành lập: 17-08-2020
  • Khu vực: Hà Nội
  • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Minh Đức

『KATM』Mkshin

  • Tên thật: Nguyễn Minh Đức
  • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
  • Ngày tham gia: 17-08-2020