『ATS』Gaming

『ATS』Gaming

Mã đội: ATS
 • Ngày thành lập: 07-10-2020
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Thành Công

『ATS』Joker

 • Tên thật: Nguyễn Thành Công
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 07-10-2020
Nguyễn Công Huỳnh

『ATS』cười

 • Tên thật: Nguyễn Công Huỳnh
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-10-2020
Nguyễn Thu Trang

『ATS』Títtt

 • Tên thật: Nguyễn Thu Trang
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 07-10-2020
Nguyễn Long Hải

『ATS』MonKeyy

 • Tên thật: Nguyễn Long Hải
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 11-10-2020