BAT

BAT

Mã đội: BAT
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Thừa Thiên Huế
 • Điểm Vietnam Ranking: 600

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Nguyễn Ngọc Phi Hùng

BATMadaraa

 • Tên thật: Nguyễn Ngọc Phi Hùng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Phùng Xuân Quang

BATPino

 • Tên thật: Phùng Xuân Quang
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 21-12-2020
Nguyễn Hải Đăng

BATLuca

 • Tên thật: Nguyễn Hải Đăng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Phan Duy Hưởng

BATSrom

 • Tên thật: Phan Duy Hưởng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Vũ Viết Hải Tùng

BATTimp3r

 • Tên thật: Vũ Viết Hải Tùng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 06-01-2021

Thành viên cũ

nguyen van thien

1MxPicasso

 • Tên thật: nguyen van thien
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 05-10-2020
Vũ Trung Kiên

XGamerKelvin

 • Tên thật: Vũ Trung Kiên
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Hoàng Nhật Huy

SEALxRon2k

 • Tên thật: Nguyễn Hoàng Nhật Huy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
KHAI HOÀ

TSwKhH

 • Tên thật: KHAI HOÀ
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Ngô Minh Tiến

BATJQKA

 • Tên thật: Ngô Minh Tiến
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Ngô Minh Tiến

BATJQKA

 • Tên thật: Ngô Minh Tiến
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Nguyễn Văn Thiện

BATTin

 • Tên thật: Nguyễn Văn Thiện
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Hoang My Trinh

BATFGirl

 • Tên thật: Hoang My Trinh
 • Vị trí: Sniper
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Hữu Tài

VNSBGod

 • Tên thật: Nguyễn Hữu Tài
 • Vị trí: Shiper
 • Ngày tham gia: 05-11-2020
Nguyễn Khương Nam

2ExNamShinn

 • Tên thật: Nguyễn Khương Nam
 • Vị trí: Nhặt rác
 • Ngày tham gia: 05-11-2020
Nguyễn Hữu Tài

P16xBGod

 • Tên thật: Nguyễn Hữu Tài
 • Vị trí: Shiper
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Đạt Nguyễn

BATCLearLove

 • Tên thật: Đạt Nguyễn
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 21-12-2020
Nguyễn Công Hào

SEALxKayz

 • Tên thật: Nguyễn Công Hào
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 21-12-2020
nguyen van thien

1MxPicasso

 • Tên thật: nguyen van thien
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 04-01-2021