BN UNITED

BN UNITED

Mã đội: BN
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: Đà Nẵng
 • Điểm Vietnam Ranking: 1.000

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 3x WWCD SUPER WEEKEND DAY PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIETNAM 3.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM 3x WWCD WEEK DAY PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIET NAM S3 1.500.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM WWCD PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIETNAM FINALS 2.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 12 PUBG MOBILE PRO LEAGUE S3 VIET NAM FINALS 20.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 8 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIET NAM S3 0 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 7 PMPL S3 Super Weekend Tuần 3 4.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 6 PMPL S3 Super Weekend Tuần 2 4.000.000 VNĐ
05-05-2021 PUBG MOBILE PRO LEAGUE VIETNAM Top 11 PMPL S3 Super Weekend Tuần 1 2.000.000 VNĐ

Thành viên hiện tại

Ngô Lê Ngọc Hiển

BNxCapone

 • Tên thật: Ngô Lê Ngọc Hiển
 • Vị trí: Cover, Scout
 • Ngày tham gia: 30-12-2020
Hồ Đăng Thành

BNxSilence

 • Tên thật: Hồ Đăng Thành
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Trần Minh Đức

BNxWhiteCat 

 • Tên thật: Trần Minh Đức
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 07-01-2021
Vày Lầm Quay

BNxXuNoaz

 • Tên thật: Vày Lầm Quay
 • Vị trí: Rusher
 • Ngày tham gia: 29-05-2021

Thành viên cũ

Ngô Lê Ngọc Hiển

BNxCapone

 • Tên thật: Ngô Lê Ngọc Hiển
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Văn Duy

8NINExDuss

 • Tên thật: Nguyễn Văn Duy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Nguyễn Nhật Cường

w2s丨XXX

 • Tên thật: Nguyễn Nhật Cường
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Trần Quốc Anh

8NINExTONYShar

 • Tên thật: Trần Quốc Anh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Nhật Cường

w2s丨XXX

 • Tên thật: Nguyễn Nhật Cường
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Trần Hoàng Chương

8NINExRiki

 • Tên thật: Trần Hoàng Chương
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Phạm Duy Tâm

8NINExSukMadik

 • Tên thật: Phạm Duy Tâm
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Ngô Lê Ngọc Hiển

BNxCapone

 • Tên thật: Ngô Lê Ngọc Hiển
 • Vị trí: Cover, Scout
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Nguyễn Văn Duy

8NINExDuss

 • Tên thật: Nguyễn Văn Duy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 07-11-2020
Trần Quốc Anh

8NINExTONYShar

 • Tên thật: Trần Quốc Anh
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 01-01-2021
Trần Duy Bảo

8NINExGAUU

 • Tên thật: Trần Duy Bảo
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Nguyễn Văn Duy

8NINExDuss

 • Tên thật: Nguyễn Văn Duy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Hồ Xuân Thương

DRZWhyT

 • Tên thật: Hồ Xuân Thương
 • Vị trí: Tự do
 • Ngày tham gia: 04-01-2021
Phạm Văn Tuân

FGXTheAnh

 • Tên thật: Phạm Văn Tuân
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 29-05-2021