BXennolth

BXennolth

Mã đội: BX
 • Ngày thành lập: 03-10-2020
 • Khu vực: Kiên Giang
 • Điểm Vietnam Ranking: 1.430

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Quang Trường

BXKie

 • Tên thật: Nguyễn Quang Trường
 • Vị trí: Ăn hại
 • Ngày tham gia: 02-05-2021
Đặng Hoàng Tiến

BXBensu

 • Tên thật: Đặng Hoàng Tiến
 • Vị trí: Scout
 • Ngày tham gia: 20-07-2021
Nguyễn Hồng Phúc

BXzzRoy

 • Tên thật: Nguyễn Hồng Phúc
 • Vị trí: Cover/Sp
 • Ngày tham gia: 30-07-2021
Đào Ngọc Khang

BXMasgYellow

 • Tên thật: Đào Ngọc Khang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 02-10-2021
Trịnh Đức Nguyên

BXEnzyK

 • Tên thật: Trịnh Đức Nguyên
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 02-10-2021

Thành viên cũ

DUONG THI NHA PHUONG

BXLiar

 • Tên thật: DUONG THI NHA PHUONG
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 23-07-2021
Đào Ngọc Khang

BXMasgYellow

 • Tên thật: Đào Ngọc Khang
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Khương Nam

BIUxNamShin2K

 • Tên thật: Nguyễn Khương Nam
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Nguyễn Đình Chiến

2ExParaJin

 • Tên thật: Nguyễn Đình Chiến
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 18-10-2020
Đào Ngọc Khang

FFQxParaGsam

 • Tên thật: Đào Ngọc Khang
 • Vị trí: Cvoer
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Nguyễn Gia Minh

HEBIxZissN

 • Tên thật: Nguyễn Gia Minh
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 23-11-2020
Tô Hoài Phúc

BXBadTrip

 • Tên thật: Tô Hoài Phúc
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 14-11-2020
Nguyễn Đức Gia Huy

BXLòiNè

 • Tên thật: Nguyễn Đức Gia Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Nguyễn Đăng Tiến

10GuMitLaren

 • Tên thật: Nguyễn Đăng Tiến
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Nguyễn Đình Chiến

2ExParaJin

 • Tên thật: Nguyễn Đình Chiến
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Võ Minh Thành

TE・23Mayyy

 • Tên thật: Võ Minh Thành
 • Vị trí: Phù Hộ
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Trần Xuân Hương

blnPou

 • Tên thật: Trần Xuân Hương
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 30-05-2021
Nguyễn Đức Gia Huy

BIUxNanamii

 • Tên thật: Nguyễn Đức Gia Huy
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 20-02-2021
Nguyễn Đức Gia Huy

BXLòiNè

 • Tên thật: Nguyễn Đức Gia Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 02-05-2021
Trần Nguyễn Gia Bảo

HRx33GChipzz

 • Tên thật: Trần Nguyễn Gia Bảo
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 02-05-2021
Nguyễn Hữu Hậu

HRx09Vermouth

 • Tên thật: Nguyễn Hữu Hậu
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 28-05-2021
Tô Hoài Phúc

BXBadTrip

 • Tên thật: Tô Hoài Phúc
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 23-07-2021
Nguyễn Duy Tâm

SASwGwen

 • Tên thật: Nguyễn Duy Tâm
 • Vị trí: cover
 • Ngày tham gia: 23-07-2021
Chu Trung Đức

DXTDucc

 • Tên thật: Chu Trung Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 30-07-2021
Lư Phú Cường

BXCoffeww

 • Tên thật: Lư Phú Cường
 • Vị trí: Tank/ cover
 • Ngày tham gia: 30-07-2021
Phan Văn Đông

SGDxLevisMVP

 • Tên thật: Phan Văn Đông
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 25-09-2021