Box Talent

Box Talent

Mã đội: BoxT
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 780

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Lưu Xuân Việt

BoxTGaoxMiuu

 • Tên thật: Lưu Xuân Việt
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-08-2020
Nguyễn Công Minh Trung

BoxTGun

 • Tên thật: Nguyễn Công Minh Trung
 • Vị trí: Phù hộ
 • Ngày tham gia: 29-12-2020
Phạm Hùng Thắng

BoxTChopper1

 • Tên thật: Phạm Hùng Thắng
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Hoàng Minh Đức

BoxTMiuuuuu

 • Tên thật: Hoàng Minh Đức
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Trần Tiến Sơn

BoxTRyan

 • Tên thật: Trần Tiến Sơn
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 18-02-2021

Thành viên cũ

Phan Văn Trí

DRKxTriisme

 • Tên thật: Phan Văn Trí
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 05-12-2020
Mạc Anh Hào

HVNBxFrankyyy

 • Tên thật: Mạc Anh Hào
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Cơ Thạch

LGxScorpion

 • Tên thật: Nguyễn Cơ Thạch
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
Vày Lầm Quay

1MxXuNoaz

 • Tên thật: Vày Lầm Quay
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-11-2020
Phan Khả Phiêu

AMCBoKEN

 • Tên thật: Phan Khả Phiêu
 • Vị trí: Cover , tanker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Hoàng Vĩ Quang

AMCPiKangg

 • Tên thật: Hoàng Vĩ Quang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Hải Đăng

BATLuca

 • Tên thật: Nguyễn Hải Đăng
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Phùng Xuân Quang

BATPino

 • Tên thật: Phùng Xuân Quang
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 19-12-2020
Lành Văn Giỏi

venus

 • Tên thật: Lành Văn Giỏi
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Huỳnh Ngọc Khang

TwHèNgáo

 • Tên thật: Huỳnh Ngọc Khang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 28-12-2020
Hồ Huỳnh Phúc Khang

BoxTRicky

 • Tên thật: Hồ Huỳnh Phúc Khang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Le Van Hieu

BOXLouis

 • Tên thật: Le Van Hieu
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Nguyễn Thành Nhân

BoxTPimayJ10

 • Tên thật: Nguyễn Thành Nhân
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Hồ Huỳnh Phúc Khang

BoxTXenzV

 • Tên thật: Hồ Huỳnh Phúc Khang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 18-02-2021
Phạm Minh Triết

DrSxNgáo

 • Tên thật: Phạm Minh Triết
 • Vị trí: Tanker/sniper
 • Ngày tham gia: 18-02-2021