Confession Young

Confession Young

Mã đội: CFSYX
 • Ngày thành lập: 17-08-2020
 • Khu vực: TP HCM
 • Điểm Vietnam Ranking: 420

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thành viên hiện tại

Nguyễn Mạnh Đức

CFSYxSixT

 • Tên thật: Nguyễn Mạnh Đức
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Trương Quốc Huy

CFSYxH1ghBoyZ

 • Tên thật: Trương Quốc Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
trần ngọc sơn

CFSYxHaru

 • Tên thật: trần ngọc sơn
 • Vị trí: Tanker/cover
 • Ngày tham gia: 08-01-2021
Diệp Minh Quang

CFSYxQueng2k

 • Tên thật: Diệp Minh Quang
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 08-01-2021
Nguyễn Minh Sơn

CFSYxBoxBox

 • Tên thật: Nguyễn Minh Sơn
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 08-01-2021

Thành viên cũ

Nguyễn Mạnh Đức

CFSYxSixT

 • Tên thật: Nguyễn Mạnh Đức
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 17-10-2020
trương nhật huy

DOT | Hyn

 • Tên thật: trương nhật huy
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Nguyễn Văn Trường

Dì ghẻ

 • Tên thật: Nguyễn Văn Trường
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-10-2020
Lê Thanh Tuấn

MCxHarry

 • Tên thật: Lê Thanh Tuấn
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 03-11-2020
Lưu Văn Vui

BRxCuBin

 • Tên thật: Lưu Văn Vui
 • Vị trí: Yêu cầu cập nhật
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Trương Quốc Hy

KOBxHy2K

 • Tên thật: Trương Quốc Hy
 • Vị trí: Scout/Tanker
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyen Van Son

BRxJkey1

 • Tên thật: Nguyen Van Son
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Nguyễn Minh Sơn

CFSYxBoxBox

 • Tên thật: Nguyễn Minh Sơn
 • Vị trí:
 • Ngày tham gia: 24-10-2020
Nguyễn Minh Ngọc

BRxBoxBox

 • Tên thật: Nguyễn Minh Ngọc
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 02-01-2021
Nguyễn Văn Thắng

GMxJimBoy1

 • Tên thật: Nguyễn Văn Thắng
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 05-11-2020
Trương Quốc Huy

CFSYxH1ghBoyZ

 • Tên thật: Trương Quốc Huy
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 05-12-2020
Trần Đức Long

2ExLongzhu2k2

 • Tên thật: Trần Đức Long
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 06-01-2021
Võ Trung Hiếu

SWAGxAimoi

 • Tên thật: Võ Trung Hiếu
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 04-01-2021