Điểm Hẹn Gaming

Điểm Hẹn Gaming

Mã đội: DHGX
 • Ngày thành lập: 03-08-2021
 • Khu vực: Hà Nội
 • Điểm Vietnam Ranking: 0

Hồ sơ đội tuyển

Thành tích

Thời gian Giải đấu Danh hiệu Tiền thưởng

Thành viên hiện tại

Nguyễn Văn Cường

DHGzTràXanh

 • Tên thật: Nguyễn Văn Cường
 • Vị trí: Leader
 • Ngày tham gia: 03-08-2021
Nguyễn Giang Sơn

DHGzSơnCuTee

 • Tên thật: Nguyễn Giang Sơn
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 03-08-2021
Đặng Ngọc Hoan

DHGzParazinn

 • Tên thật: Đặng Ngọc Hoan
 • Vị trí: Cover
 • Ngày tham gia: 03-08-2021

Thành viên cũ

Mai Văn Nguyên

2LxMÈONGU

 • Tên thật: Mai Văn Nguyên
 • Vị trí: Tanker
 • Ngày tham gia: 25-09-2021
Khổng Đức Nguyên

2LxGoKu彼

 • Tên thật: Khổng Đức Nguyên
 • Vị trí: tanker
 • Ngày tham gia: 02-09-2021